Värme och Ventilation

Information om uppvärmning och ventilation i vår fastighet.

Värme:

I enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) skall vi hålla ett minimum av 18 °C.

På alla element sitter det en termostat som känner av och automatiskt reglerar värmen. Elementen är utrustade med så kallade smarta-ventiler. Det innebär att om det är kallt ute och man öppnar ett fönster eller balkongdörren under en längre tid så ska denna ventil stänga av elementet under ett tag, man ska dock alltid ha för vana att först stänga av elementen när man vädrar eller av någon annan anledning har sina fönster och dörrar öppna.

När det bubblar eller smårinner i elementet har ni förmodligen luft i elementet vilket gör att det inte avger maximal värme. Detta åtgärdar ni genom att "lufta" elementet. Den luften som kommer in via ventilerna under fönsterbrädorna och ventilerna i fönsterkarmen ovanför fönstren kan upplevas som obehaglig och kall, stänger man dessa ventiler får man räkna med ojämn och lägre temperatur, läs mer om detta längre ner på sidan om ventilation.

Tips för lägre temperatur: Vrid ner termostaterna på elementen till lämplig nivå.

Tips för högre temperatur: Kontrollera att termostaterna på elementen står på max (7). Det kan vara så att "smartventilen har aktiverats och inte återgår till normalläge, vrid då ner termostaten till nolläge under ca. 10-15min, där efter ökar du till läge 3. När värmen sedan börjar komma i elementet ökar man till läge 5 och efter ytterligare några minuter till läge 7 (smartventilen är aktiv mellan läge 6-7). 

Ytterligare ett alternativ är samma tillvägagångssätt som ovan men man stannar på läge 5 vilket innebär att flödet i elementet kan bli jämnare, vissa har även upplevt högre värme vid läge 5. 
Lufta elementen om behov finns, luft i elementen brukar kännetecknas om det bubblar eller små rinner i elementen. Prata även med dina grannar och hör om dom har luftat sina element för att optimera systemet/värmen.

Termostaterna/elementen skall vara fria från gardiner, möbler m.m. som hindrar luften att cirkulera fritt omkring termostaterna/elementen. Tilluftsventilerna under fönsterbrädorna och på vägg i kök skall vara öppna, läs mer om detta på vår sida om ventilation. Frånluftsventilen i badrum och i kök ovan spisen ska vara öppna. Gör korta ordentliga vädringar, låt inte fönstren stå öppna en längre tid. Om du har kontrollerat enligt ovan samt och fortfarande inte har en rekommenderad temperatur, kontakta styrelsen som kommer och gör en kontroll av ventilationen och värmen.

 

Ventilation:

  • Vår fastighet har självdragsventilation. Det innebär att varm luft i lägenheterna stiger/dras ut via ventilationskanalen i badrum och kök. Ny frisk luft dras då in via springventiler/spaltventilerna under fönsterbrädorna och i ventilerna i fönsterkarmen ovanför fönstret.
  • Det är förbjudet att sätta igen ventilationen på olika sätt, t.ex. genom att stoppa in trasor eller tejpa igen springventilerna under fönsterbrädorna, täcka över frånluftsventilerna i kök eller badrum då det riskerar att skada fastigheten.
  • Om fukt inte ventileras bort kan kondens bildas på kalla ytor som tex. fönster, kallvattenledningar och sedan kan kondensen till och med dyka upp på väggar och möbler och medföra mögel- och rötskador.
  • Om tillufts och frånluftsventilationen inte hålls öppen fungerar inte värmen som den ska, ni får lägre och ojämn temperatur.
  • Om tilluftsventilationen stängs fungerar inte frånluftsventilationen vilket kan innebära att det blir "baksug" som medför att kalluft eller grannens gamla luft från skorstensmynningen kan sugas in i din lägenhet genom frånluftsventilationen.

Köksfläkt:

  • Köksfläktar bör inte direktanslutas till frånluftskanalen. Anledningen är att fläktarna i sig utgör ett för stort luftmotstånd när de är avstängda och självdragsventilationen orkar då inte med detta motstånd och ventilationen i lägenheten blir då undermålig. Det som rekommenderas är kolfilterfläkt. 
  • köksfläkten och dess filter skall rengöras/bytas regelbundet. Tänk på att allt fett som samlas i filtret utgör en brandrisk.