Parkering, garage, förråd och lokaler

Parkering och garage

Föreningen har idag 13 parkeringsplatser som är avsedda för personbilar och tre garage varav ett är ett föreningsgarage/cykelgarage. Parkeringar och garage hyrs ut till föreningens medlemmar. Önskar du ställa dig i kö till parkeringsplats/garage kontaktar ni styrelsen.

Den som hyr en parkeringsplats har ett extra ansvar för snöröjning, att man försöker undvika köra på den stenlagda ytan vid entrédörrarna, att bilen inte parkeras för nära entrédörrarna så dessa blockeras eller försvårar framkomligheten.

Det finns två separata köer för parkeringsplatserna. Det är möjligt att vara med i båda köerna samtidigt, men varje medlem kan endast inneha en parkeringsplats åt gången.

För att hyra ut sin parkeringsplats eller garage i andrahand krävs styrelsens godkännande. En eventuell andrahandsupplåtelse kan beviljas under en begränsad tid och då till den medlem som står på tur i kön till parkering/garage.  Om en medlem som har parkering och inte nyttjar den själv, eller om den upplåtes i andrahand utan styrelsens godkännande kan komma att få sitt avtal uppsagt med omedelbar verkan.

Förråd

Föreningen har idag ett extra förråd.

Lokaler

Föreningen har i dagsläget tre lokaler varav två är uthyrda med hyresrätt och en fungerar som styrelserum/möteslokal.

Idag är samtliga uthyrda, men önskar du dig ställa dig i kö så kontaktar du styrelsen via e-post till brf@brunnsborraren.se

Aktuell kölista till parkeringsplats - "upp" längs husfasaden 

 1. Lgh 30
 2. Lgh 4
 3. Lgh 1
 4. Lgh 16
 5. Lgh 21
 6. Lgh 8
 7. Lgh 33
 8. Lgh 3
 9. Lgh 22
 10. Lgh 11
 11. Lgh 15
 12. Lgh 20
 13. Lgh 38
 14. Lgh 28

Aktuell kölistan till parkeringsplats - "ner" norra gaveln 

 1. Lgh 1
 2. Lgh 16
 3. Lgh 21
 4. Lgh 8
 5. Lgh 33
 6. Lgh 3
 7. Lgh 22
 8. Lgh 11
 9. Lgh 15
 10. Lgh 20
 11. Lgh 38
 12. Lgh 28

Aktuell kölista till garage

 1. Lgh 8
 2. Lgh 1
 3. Lgh 20

Aktuell kölista till förråd

 1. Lgh 1