Försäkring

Hemförsäkring 
Som medlem är det viktigt att du har en hemförsäkring samt tilläggsförsäkring bostadsrättstillägg (läs nedan). Hemförsäkringen täcker ert lösöre. Ni ska välja det försäkringsbolag som ni får bäst avtal med. Vid en skada som berör både föreningens egendom och er lägenhet är det dock en fördel om ni har samma försäkringsbolag som föreningen. 

Bostadsrättstillägg

Varje medlem tecknar hemförsäkring med tilläggsförsäkring "bostadsrättstillägg". Tilläggsförsäkringen lämnar ersättning för det som ägaren av bostadsrätten har underhållsansvar för samt för den fasta inredning som ägaren själv bekostat. Denna försäkring ska tecknas individuellt av alla medlemmar i föreningen.

Fastighetsförsäkring 
Föreningen har fastighetsförsäkring i If. Försäkringen omfattar även skadedjur i lägenheterna, felanmälan vid skadedjur görs till Anticimex