Valberedeningen

Valberedning består av följande:

Michael Leng (Sammankallande)

Oscar Peterson

Vanessa Todström