Felanmälan

Ni som medlem/hyresgäst bör alltid göra felanmälan när ni ser skador eller upptäcker fel i fastigheten. Anmäler ni fel i lägenheten som åligger er som medlem att åtgärda, får ni räkna med att bli debiterad eventuella kostnader för åtgärd. En felanmälan kan göras via e-post eller brev som läggs i föreningens postbox som finns i källarplan 9C. Vid felanmälan, ange vad det är för typ av fel, när uppstod felet, ange även lägenhetsnummer och kontaktuppgifter. Vid ett fel som anses vara akut ex. vattenläcka, larm vid pumpbrunn (sitter larm vid insidan av entrén 9A och 9E), kontakta någon i styrelsen, som ser till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Vid brand kontaktas SOS via 112

Ej akut felanmälan via e-post: brf@brunnsborraren.se
Ej akut felanmälan post/brev: Brf Brunnsborraren 9C, 416 54 Göteborg (postbox finns i källarplan)