Info till köpare/mäklare

Här kan du som köpare eller mäklare få svaret på några av de vanligaste frågorna vi får inför en överlåtelse. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via mail. Uppgifterna på denna sida kan ha ändrats utan att informationen här har uppdaterats. Kontrollera därför alltid riktigheten i uppgifterna med din mäklare eller hos styrelsen om något är osäkert.

Generell information / Svar på vanligaste frågorna:

 • Fastighetens byggnadsår: 1947-48.
 • Ingår i månadsavgiften: Värme och vatten.
 • Garageplatser och p-platser utomhus: Totalt 2 platser i varmgarage (förnärvarande ca. 900kr/mån), 13 p-platser utomhus (förnärvarande 450 kr/mån). Kölista till både garage, parkeringsplatser och förråd finns på hemsidan. På gatan finns det avgiftsfri parkering.
 • Antal lägenheter i föreningen: 38st medlemslägenheter.
 • Antal lokaler i föreningen: 3st lokaler varav 2st är uthyrda och 1 är styrelserum.
 • Källarförråd: Alla medlemslägenheter har tillgång till ett källarförråd.
 • Kabel-TV: Analogt basutbud från Tele2, ca.80kr/mån som betalas av medlemen. 
 • Bredband: via Tele2.
 • Gemensamma utrymmen: I föreningen finns en tvättstuga med 2st tvättmaskiner, 1st torktumlare, 1st kallmangel samt ett torkrum. Cykelrum/barnvagnsrum finns med access inifrån fastigheten ut till gården. Föreningen har en altan med utemöbler i trädgården.
 • Förvaltare: Ekonomisk förvaltare är SBC Sveriges Bostadsrättscentrum och teknisk förvaltare är styrelsen/fastighetsskötare.
 • Trappstädning: Föreningens medlemmar städar enligt schema sitt eget trapphus, ca två gånger om året (städutrustning m.m. finns i städförråd i källaren).
 • Snöskottning: Föreningens medlemmar hjälps åt med snöskottning vid behov.
 • Städ och fixardag: Varje höst och vår har föreningen en gemensam städ- och fixardag.
 • Överlåtelseavgift: SBC debiterar en överlåtelseavgift.
 • Pantsättningsavgift: SBC debiterar en pantsättningsavgift.
 • Juridisk person: Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem.
 • Medlemskap: Enligt föreningens stadgar.

Ansöka om medlemskap skickas till:
Medlemsansökan, tillsammans med kopia på överlåtelseavtal, ska skickas till:
SBC
Brf Brunnsborraren
Box 226
851 04 Sundsvall

Teknisk status:
1999 – 1999 Omläggning av tak
2006 – 2007 Installation av säkerhetsdörrar och postboxar, tidningshållare
2007 – 2008 Rörstambyte
2007 – 2008 El stambyte
2007 – 2008 Dränering/spillvatten i mark
2008 – 2008 Fönsterbyte östra sidan och sydgaveln
2009 – 2009 Målning av väggar, golv, dörrkarmar och dörrar i källargångar
2009 – 2009 Målning av väggar och golv i torkrum
2009 – 2009 Målning av väggar och golv i styrelserum, takplåtar/skorstenar, avluftare, källarfönster, dörrar till lokal, värmecentral, garageportar, väggar och golv i el-centraler, städskrubb, 6st takfönster etagevåning, väggar och golv i värmecentral.
2009 – 2009 Tillbyggnad av 6st källarförråd
2009 – 2009 Ny tvättmaskin samt luddlåda
2010 – 2010 Ny torktumlare
2011 – 2011 Ny avfuktare, torkaggregat
2011 – 2011 Nytt porttelefonisystem
2012 – 2012 Fönsterbyte västra sidan och norra gaveln
2014 – 2014 Ny cykel, barvagnskällare
2014 – 2014 Bättringsmålning av balkonger
2014 – 2014 Ommålning av dörrar till cykelkällare, fjärrvärmecentral och garagen 2016 – 2016 Underhållsarbete fasad.
2018 - 2018  Delvis underhållsspolning av avloppsstammar.
2019 - 2019 OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
2019 - 2019  Energideklaration. 
2019 - 2019  Nya balkonger.
2019 - 2019  Underhåll och nymålning av fasad på ena gaveln och balkongsidan.
2019 - 2019  Nya hängrännor och nya stuprör på balkongsidan.
2019 - 2019  Renovering och målning av vindskivor/takfot.
2020 - 2020  Renovering av uteplats
2021 - 2021 Utbyggnad/förbättring av miljöstation
2021 - 2021 Målning av takkupor/fönster och skorstenar

Avgifter

 • Förmögenhetsvärde: Läs mer om ekonomin i årsredovisningen.
 • Inre Reparationsfond: Ingen inre reparationsfond finns.
 • Yttre Reparationsfond: En yttre reparationsfond finns för underhåll av fastigheten. 
 • Tomträttsavgäld: Föreningen tecknade nytt avtal med Göteborgs stad om tomträttsavgäld 2017. Detta avtal löper på 10 år.
 • Avgift för kabel- tv, Tele basutbud ca. 80kr/mån.

Denna sida är uppdaterad: 2024-02-20.