Sopsortering

Vi källsorterar för miljöns och vår ekonomis skull.

Matavfall/komposterbart

Den bruna påsen med matavfall får slängs i det HÖGRA, första inkastet närmast uppgång 9E. 

Se bild och läs alltid anvisning under respektive inkastslucka.  De bruna papperspåsarna finns att hämta vid postfacken. 

Restavfall/Hushållsavfall

Restavfall (brännbart hushållsavfall) slängs i väl förslutna avfallspåsar/plastpåsar i det andra och tredje inkasten räknat från uppgång 9E. Se bild och läs alltid anvisning under respektive inkastslucka.

Tänk på att vi betalar per kilo för Restavfall, därför är det att alla hjälps åt att sortera ut komposterbart matavfall som väger mycket och inte kostar något om det slängs i rätt inkast för matavfall i de bruna papperspåsarna.

Pappersförpackningar/wellpapp

Pappersförpackningar av mindre format rivs isär i mindre bitar och slängs i inkast fyra räknat från uppgång 9E. Se bild och läs alltid anvisning under respektive inkastslucka.

Plastförpackningar

Plastförpackningar av mindre format slängs i inkast fem räknat från uppgång 9E. Se bild och läs alltid anvisning under respektive inkastslucka.

Övrigt

Större plast- och pappersförpackningar, glas, metall, batterier mm sorteras och slängs vid någon av kommunens återvinningsstationer. Närmaste återvinningsplats finns bland annat vid korsningen av Munkebäcksgatan/Sanatoriegatan eller vid Bö affärsstation (Bögatan 47). Här kan du bland annat slänga plast, papper, glas och metallförpackningar.

Om du har större/skrymmande pappersförpackningar t.ex. emballage från IKEA, bör du lämna dessa vid någon av kommunens återvinningsstationer.

Miljöfarligt avfall lämnas/slängs vid en återvinningscentral, t.ex. den i Sävenäs. Alla föreningens lägenhetsinnehavare har obegränsat tillträde till återvinningscentralen. Här slängs t.ex. gamla färgburkar, lysrör och elektronik, kläder, skor etc.