Källarförråd

Källarförråden tilldelas av styrelsen och disponeras av föreningens medlemmar. Det är viktigt att alla håller sina förråd i gott skick och ordning. Inga brännbara vätskor får förvaras i förråden då detta ökar risken för eldsvådor. Källardörrar till förråden måste hållas stängda och låsta så att obehöriga inte kommer in i källaren.